The Techno Debbi - Nothing Works Better Than An Debbi.

Kamfer vanligt förr

När vi hör ordet kamfer tänker vi kanske på Kristina från Duvemåla. Det är ett färglöst kristalliknande ämne med en stark, karaktäristisk lukt. Det finns i veden på kamferträdet, som sedan utvinns genom destillation med vattenånga. Det kan också framställas syntetiskt. Kemiskt sett är det en keton som tillhör terpenerna. Kamfer var kanske mer vanligt förr. Det användes för att stimulera hjärtverksamheten och även vid reumatiska åkommor. Kamfer används även vid framställning av lacker.