The Techno Debbi - Nothing Works Better Than An Debbi.

Vilken hedersfråga

Att få behålla sin heder är en fråga om heder för många och dessutom tyder orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem, alla tyder dom på någonting som skall upprätthållas eller underhållas! Hedersknyffel är tydligen ett uttryck för en hygglig person eller man eller kvinna! Ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kanske skall användas lite oftare? För hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem verkar alla vara positivt!